Het leeuwenbrein vs. hondenbrein

Luisteroefening

Zet je in een gemakkelijke positie: zit rechtop op een stoel of lig neer. Sluit je ogen.

Stel je voor dat er een hond voor je zit. Jij hebt een bot in je hand. Je wuift met het bot voor de ogen van de hond. Wat doet de hond? Hij ziet het bot en richt zijn volle aandacht op het bot. Hij kan niets anders zien en kwispelt geestdriftig met zijn staart. Je houdt het bot vlak voor zijn ogen en gooit het dan in de hoek van de kamer. Wat denk je dat de hond doet? Als een speer gaat hij er achter aan. Alsof hij geen keuze heeft: hij MOET achter het bot aan.

…..

Stel je nu voor dat er een leeuw voor je zit. Hij zit voor je en kijkt naar je. En weer heb je een botje in je handen en wuif je het voor zijn ogen heen en weer. Hoe denk je dat de leeuw reageert? Natuurlijk kijkt hij naar het bot, maar om een of andere reden heeft hij meer interesse in jou. Want voor de leeuw ben jij een grote zak vol met botten.

Ook nu weer gooi je het bot in de hoek van de kamer. Wat denk je dat de leeuw doet? De kans is groot dat hij er niet achteraan gaat. Hij blijft voor je zitten, loert even naar het bot in de hoek en richt dan weer zijn blik op jou.

Deze metafoor geeft aan dat er twee verschillende manieren zijn om met onze gedachten om te gaan. Eerst kijken we even terug naar het hondenbrein: een hond gaat achter elke bot aan dat voor zijn kop wordt gehouden. Blij kwispelend volgt hij heel intens elke beweging van het bot. 

 

Botten staan voor heel veel dingen: alle gedachten die door ons hoofd gaan en waar we ‘zonder nadenken’ in meegaan. Die vele botjes zorgen voor versnippering van onze aandacht, leiden ons af van wie we werkelijk willen zijn. 

 

De leeuw daarentegen, de leeuw ZIET de afleiding. Hij kijkt naar het bot, maar beseft dat hij een keuze heeft: hij volgt het bot niet. De leeuw merkt de afleiding op maar behoudt zijn aandacht op het grotere plaatje, jij, in plaats van al die kleine botjes voor zijn hoofd.

 

Hoe ga jij om met de verstrooiingen in je geest. Volg ook jij elke gedachte, elke zintuigelijke sensatie, alles wat er in je hoofd gebeurt en daarbuiten?

 

….

Stilzitten en je adem volgen is een manier om je meer bewust te maken van alle wervelingen die je willen wegtrekken van het moment, het NU. Gebruik de adem als je ankerpunt, een vast punt dat ons met dit moment verbindt. Zo voel je je niet overgeleverd aan de storm van gedachten die je heen en weer doet slingeren: van morgen naar gisteren, wat we leuk vinden en niet leuk, wat we willen en niet willen… Golven gedachten overspoelen je en laten je meedrijven in herinneringen, verlangens, angsten en fantasieën. 

 

Je kan zelf bepalen wat je denkt, als je je er bewust van bent dat je denkt. De adem kan je telkens weer terug bewust maken. Adembewustzijn brengt je bij meer bewustzijn. Zo oefen je het leeuwenbrein en behoud je je het overzicht over jezelf. Je gaat niet meer achter elke bot aan. Je werkt aan je leeuwenbrein.